دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴

ثروتمندترین زن جهان+عکس


 ماریو شاراپوآ تنیسور مشهور روسی از سوی خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.

به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، ماریوشارآپوآ با توجه به سرمایه گذاری شرکت‌های مشهور خودروسازی برخی برندهای پوشاک به عنوان حامی مالی وی توانست ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.
 
شارآپوآ تنیسور روسی با در آمدی معادل 22 میلیون پوند در سال ثروتمندترین زن جهان شناخته می‌شود.
 
درآمد کلی شارآپوآ هم اکنون 100 میلیون پوند تخمین زده می‌شود و این در حالیست که در 3 سال گذشته سره ناویلیانر شانس بیشتری برای کسب این عنوان داشت.
نوشته شده توسط سیدامیر سعیدی در 11:58 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴

ثروتمندترین زن جهان+عکس


 ماریو شاراپوآ تنیسور مشهور روسی از سوی خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.

به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، ماریوشارآپوآ با توجه به سرمایه گذاری شرکت‌های مشهور خودروسازی برخی برندهای پوشاک به عنوان حامی مالی وی توانست ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.
 
شارآپوآ تنیسور روسی با در آمدی معادل 22 میلیون پوند در سال ثروتمندترین زن جهان شناخته می‌شود.
 
درآمد کلی شارآپوآ هم اکنون 100 میلیون پوند تخمین زده می‌شود و این در حالیست که در 3 سال گذشته سره ناویلیانر شانس بیشتری برای کسب این عنوان داشت.
نوشته شده توسط سیدامیر سعیدی در 11:57 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴

ثروتمندترین زن جهان+عکس


 ماریو شاراپوآ تنیسور مشهور روسی از سوی خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.

به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، ماریوشارآپوآ با توجه به سرمایه گذاری شرکت‌های مشهور خودروسازی برخی برندهای پوشاک به عنوان حامی مالی وی توانست ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.
 
شارآپوآ تنیسور روسی با در آمدی معادل 22 میلیون پوند در سال ثروتمندترین زن جهان شناخته می‌شود.
 
درآمد کلی شارآپوآ هم اکنون 100 میلیون پوند تخمین زده می‌شود و این در حالیست که در 3 سال گذشته سره ناویلیانر شانس بیشتری برای کسب این عنوان داشت.
نوشته شده توسط سیدامیر سعیدی در 11:57 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴

ثروتمندترین زن جهان+عکس


 ماریو شاراپوآ تنیسور مشهور روسی از سوی خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.

به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، ماریوشارآپوآ با توجه به سرمایه گذاری شرکت‌های مشهور خودروسازی برخی برندهای پوشاک به عنوان حامی مالی وی توانست ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.
 
شارآپوآ تنیسور روسی با در آمدی معادل 22 میلیون پوند در سال ثروتمندترین زن جهان شناخته می‌شود.
 
درآمد کلی شارآپوآ هم اکنون 100 میلیون پوند تخمین زده می‌شود و این در حالیست که در 3 سال گذشته سره ناویلیانر شانس بیشتری برای کسب این عنوان داشت.
نوشته شده توسط سیدامیر سعیدی در 11:57 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هشتم تیر ۱۳۹۴

ثروتمندترین زن جهان+عکس


 ماریو شاراپوآ تنیسور مشهور روسی از سوی خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ، ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.

به گزارش پايگاه خبري «تيک» (Tik.ir)، ماریوشارآپوآ با توجه به سرمایه گذاری شرکت‌های مشهور خودروسازی برخی برندهای پوشاک به عنوان حامی مالی وی توانست ثروتمندترین زن جهان شناخته شد.
 
شارآپوآ تنیسور روسی با در آمدی معادل 22 میلیون پوند در سال ثروتمندترین زن جهان شناخته می‌شود.
 
درآمد کلی شارآپوآ هم اکنون 100 میلیون پوند تخمین زده می‌شود و این در حالیست که در 3 سال گذشته سره ناویلیانر شانس بیشتری برای کسب این عنوان داشت.
نوشته شده توسط سیدامیر سعیدی در 11:57 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر